مقالات برگزیده
 • نقد کتاب «الفرقان الحق» با تأکید بر وجوه اعجاز قرآن(3)

  قسمت سوم متن مقاله نقد کتاب «الفرقان الحق» با تأکید بر وجوه اعجاز قرآن ؛ ارائه شده توسط خانم دکتر فرزانه روحانی مشهدی در دومین همایش اعجاز قرآن ؛ دانشگاه شهید بهشتی؛ بهمن 1392

 • نقد کتاب «الفرقان الحق» با تأکید بر وجوه اعجاز قرآن(1)

  قسمت اول متن مقاله نقد کتاب «الفرقان الحق» با تأکید بر وجوه اعجاز قرآن ؛ ارائه شده توسط خانم دکتر فرزانه روحانی مشهدی در دومین همایش اعجاز قرآن ؛ دانشگاه شهید بهشتی؛ بهمن 1392

 • نقد کتاب «الفرقان الحق» با تأکید بر وجوه اعجاز قرآن(2)

  قسمت دوم متن مقاله نقد کتاب «الفرقان الحق» با تأکید بر وجوه اعجاز قرآن ؛ ارائه شده توسط خانم دکتر فرزانه روحانی مشهدی در دومین همایش اعجاز قرآن ؛ دانشگاه شهید بهشتی؛ بهمن 1392

 • تحلیل گفتمان قدرت در قرآن کریم(3)

  قسمت سوم متن مقاله تحلیل گفتمان قدرت در قرآن کریم ؛ ارائه شده در دومین همایش اعجاز قرآن ؛ دانشگاه شهید بهشتی؛ بهمن 1392

 • تحلیل گفتمان قدرت در قرآن کریم(2)

  قسمت دوم متن مقاله تحلیل گفتمان قدرت در قرآن کریم ؛ ارائه شده در دومین همایش اعجاز قرآن ؛ دانشگاه شهید بهشتی؛ بهمن 1392

 • تحلیل گفتمان قدرت در قرآن کریم(1)

  قسمت اول متن مقاله تحلیل گفتمان قدرت در قرآن کریم ؛ ارائه شده در دومین همایش اعجاز قرآن ؛ دانشگاه شهید بهشتی؛ بهمن 1392

 • واکاوی تاریخی پیدایش واژه اعجاز و معجزه در علوم قرآنی(2)

  قسمت دوم مقاله سرکار خانم نرجس توکلی محمدی(دانشجوی دکتری علوم قرآن و حدیث دانشگاه تهران، tavakoli.nm@gmail.com) و جناب آقای محمود مکوند (دانشجوی دکتری علوم قران و حدیث دانشگاه قم، mahmoodmakvand@yahoo.com) ارائه شده در دومین همایش اعجاز قرآن کریم،دانشگاه شهید بهشتی

 • واکاوی تاریخی پیدایش واژه اعجاز و معجزه در علوم قرآنی(1)

  قسمت اول مقاله سرکار خانم نرجس توکلی محمدی(دانشجوی دکتری علوم قرآن و حدیث دانشگاه تهران، tavakoli.nm@gmail.com) و جناب آقای محمود مکوند (دانشجوی دکتری علوم قران و حدیث دانشگاه قم، mahmoodmakvand@yahoo.com) ارائه شده در دومین همایش اعجاز قرآن کریم،دانشگاه شهید بهشتی

 • درباره انجمن علمی اعجاز
  معرفی انجمن علمی اعجاز قرآن

  اهداف انجمن علمی اعجاز قرآن ایران به شرح ذیل می باشد:

  عضویت در سایت
  هر روز یک آیه

  وَ اعْلَمُواْ أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَ أَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَ أَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيم

  و بدانيد كه اموال و فرزندان شما [وسيله‏] آزمايش [شما] هستند، و خداست كه نزد او پاداشى بزرگ است‏

  "سوره انفال ؛ آیه 28